Verslag wedstrijd Puin A en Vlak A 2023 – AmersfoortVerslag

Nationale speurhonden wedstrijd 17 september 2023

De buien zouden in de nacht Nederland hebben verlaten volgens de weersvoorspellers maar zij vergaten te vertellen dat zij een tussenstop maakten boven de terreinen waar ’t Haartje de nationale speurhonden wedstrijd 2023 had georganiseerd.
Vanaf het moment van inschrijving van de wedstrijddeelnemers regende het onophoudelijk.
In de ochtend bij het vlakterevieren in het bos bij te Zeist verdienen de helpers een compliment. Onbewogen bleven zij liggen in de stromende regen waar de commando’s revier en rivier beide betekenis hadden.
Zowel bij het vlakterevieren als puinzoeken in de ochtend trotseerden de geleiders met de honden het slechte weer en werden de honden aangezet tot mooie prestaties. Tijdens het puinzoeken werden de wachtenden in de container vermaakt met het piano spel van Heleen Vogel de geleider van de latere nummer 2 bij de einduitslag.
Annie vd Munckhof uit het verre Limburg beet met Shadow het natte spits af bij het puinzoeken. Het eerste slachtoffer was snel gevonden, daarna liep het iets minder lekker. Maar met 10 punten voor de wijze van voorbrengen liet Annie zien dat ze heel goed weet hoe het moet.

Annie van de Munckhof met Shadow

Bij het vlakterevieren behaalden Rodney van der Meer met Zoecay, tevens de winnaar van de prijs beste bij het vlakterevieren, Heleen Vogelaar met Kizzy, Alfred Bakker met Lars, Andre van Klooster met Teun, Michelle Oosthof met Tayo, en Cynthia Haar met Kyra de volledige 100 punten.
Het eindresultaat bij het puinzoeken was: Andre van Klooster met Teun, ook de prijswinnaar beste op het puin, en Michelle Oosthof met Tayo opnieuw met 100 punten maar ook John du Chatinier met Basco sloot met 100 punten aan.

Basco van John du Chatinier

Tijdens het puinzoeken was een zeldzame verschijning te zien bij de zoekhonden: de Spinone Italiano. Dragan van Dicky Obbes liet zien waar zijn ras eigenlijk voor gefokt is: Op het puin verwees hij door heel mooi voor te staan, voor iedereen een duidelijke verwijzing.
Direct na het puinzoeken en nog voor de lunch vonden de oefeningen uit Afdeling 2 plaats, waarin John du Chatinier met Basco de beste zoeker bleek.

Na de lunch werden de onderdelen van Afdeling I afgewerkt.
Hier was het dringen aan de top. De besten bleken te zijn John Oosthof met Thimo en John du Chatinier met Basco. Op 1 punt na lieten zij Alfred Bakker met Lars, Arie de Jager met Max en Rodney van der Meer met Zoecay achter zich.
Op de onderdelen algemeen appèl en wijze van voorbrengen scoorden Arie de Jager met Max en Rodney van der Meer met Zoecay op beide onderdelen dubbele cijfers.

Na een enerverende, inmiddels droge, sportmiddag waar de honden met de begeleiders zich opnieuw maximaal hadden ingezet werd de einduitslag* bekend gemaakt:
1 John Oosthof met Thimo 315 punten
2 Heleen Vogelaar met Kizzy 309 punten
3 Alfred Bakker met Lars 308 punten

De winnaars van de Nationale Speurhonden wedstrijd 2023

Vlnr. Heleen Vogelaar met Kizzy, John Oosthof met Thimo, Alfred Bakker met Lars
Na de prijsuitreiking gaf Tineke Dijkman te kennen dat haar hond Tessa met prepensioen gaat en dat zij als team niet meer zullen deelnemen aan de wedstrijd.

We zullen good old Tessa gaan missen.

De foto’s in dit stuk zijn een (kleine) selectie van alle mooie foto’s die Peter Gubbels deze dag gemaakt heeft.

Het bestuur van ’t Haartje bedankt de keurmeesters Adriaan van Hout, Bennie Schotman, Martin Hebbink en Sjaak Evers, de helpers Piet van Hal, Elena Scholtens, Kees Plancken en Dorie Meijer en alle vrijwilligers en geleiders met de honden voor de geslaagde en sportieve Nationale wedstrijddag Speurhonden 2023.

* De volledige wedstrijduitslag Nationale Speurhonden wedstrijd 2023 is terug te lezen op de website onder Uitslagen wedstrijd speurhonden 2023.