Verslag voorjaarskeuring 2024 – Amersfoort

Voorjaarskeuring ’t Haartje 6 april 2024

Een zon overgoten dag met oogverblindende momenten, niet alleen door de zon maar ook door de deelnemende honden.

In de ochtend werd afgereisd naar de speurvelden in Woudenberg waar de te volgen sporen voor de honden met de geleiders waren uitgezet voor de kandidaten basiscertificaat. Het spits werd afbeten door John met Thimo waarna Marije met Max, Corné met Bayke, Remko met Luca en Rick met Chapo volgden. De sporen werden, met her en der een foutje, uitgelopen waarbij Rick met Chapo een extra uitdaging hadden op spoor 5. Het veld had op het oog vele (trekker) sporen. Chapo liet zich echter niet verleiden en liep, op een korte aarzeling na in de laatste bocht, het spoor uit.

Rick en Chapo verlaten het speurveld

 André met Teun bleef achter voor het certificaat speuren A.  Ondanks de inspanning van het team mocht het niet lukken en werden zij afgewezen.

De kandidaten basiscertificaten verplaatsten zich naar het terrein van de Paters in Leusden waar de onderdelen zoeken grote voorwerpen en vlakterevieren werden uitgevoerd. De honden samen met de geleiders beslechtten beide onderdelen zonder noemenswaardige op- of aanmerkingen.

Corné en Bayke verlaten het bos nadat het slachtoffer is gevonden

Tegelijkertijd waren in Maarsbergen Willem en Armag aan de beurt voor het speuren B.

Armag weerstond vlekkeloos de verleiding, speurde goed, kwam de omega goed door en toen ging het de akker op. Armag had het duidelijk erg warm en miste helaas de hoek op de akker

De kandidaten begaven zich hierna naar de terreinen van ’t Haartje in Amersfoort. Bij de velden en bosrijke omgeving bij de Paters hadden zich inmiddels Arie met Max, Willem met Armag voor vlakte A en Rien met Nova voor vlakte B gemeld. Arie met Max en Willem met Armag wisten het certificaat vlakte met lof te behalen, Rien met Nova werd afgewezen.

Op het terrein van ’t Haartje werd het programma voortgezet met zoeken kleine voorwerpen voor de honden basiscertificaat. Het bleek voor de honden een uitdaging te zijn de drie voorwerpjes te vinden. De krachtige wind uit zuidelijke richting deed de geuren voor de honden op verschillende momenten verwaaien over het veld waardoor niet iedere hond erin slaagde de drie voorwerpjes te vinden binnen de gestelde tijd.

Max aan het zoeken naar de kleine voorwerpjes

Het onderdeel toestellen liet het eerder genoemd oogverblindend moment zien. Luca van Remco sprong zo gracieus over de hindernis dat zij alle kandidaten qua schoonspringen ruim achter zich liet.

Luca over de muur springend

Op de kattenloop lieten alle honden zien dat het er over lopen geen probleem was. Het laatste onderdeel tillen was ook voor geen van de deelnemende honden lastig.

Op een van de naast gelegen velden werden voor Jan met Axel de voorbereidingen sorteren A afgerond.

 Jan en Axel namen samen de tijd om zo goed mogelijk het juiste buisje te sorteren, twee keer feilloos zonder hapering het juiste buisje maar helaas de derde poging opnieuw zonder enige hapering maar het verkeerde buisje.

Jan en Axel in de voorbereiding

Lunchtijd was inmiddels aangebroken en de deelnemers, keurmeesters en helpers werden uitgenodigd voor de lunch.

Inwendig gesterkt werd het middagprogramma gestart met detectie A met maar één deelnemer Mieke met Mattie. Nadat de carrousel was opgesteld kreeg Mieke het teken van de keurmeester dat Mattie mocht starten. Mattie ging zonder enig spoor van twijfel tweemaal bij het juiste geurbusje zitten. Aansluitend kreeg hij de opdracht om bij de buitenzoeking de derde en vierde door de keurmeester verstopte stukjes kong te zoeken. De derde was snel gedetecteerd maar toen de vierde. We keken niet tegen de zon in maar het was weer zo’n oogverblindend moment. Hoe volhardend maar ook vermoeid wordend door de hoge moeilijkheidsgraad bleef hij zoeken naar de vierde geurdrager en met succes.

(Mattie bij het 4e stukje kong)

 Voor het basiscertificaat werd het laatste onderdeel sorteren basis in gereedheid gebracht. Op één hond na wisten alle honden het juiste buisje van de sorteerplank te halen en te apporteren. Voor hen restte nu het wachten op de uitslag voor de honden met de geleiders.

De volgende programmaonderdelen waren puin A en puin B.  Arie met Max voor puin A, Mieke met Mattie en John met Thimo voor puin B. Mieke en John wisten het certificaat puin B met lof te behalen,

Max van Arie vond beide slachtoffers, maar gaf dat bij een slachtoffer helaas niet duidelijk genoeg aan waardoor Arie geen verwijzing gaf en het certificaat dus niet haalde.

(Thimo in het puin)

De bekendmaking van de resultaten door keurmeester Ben Schotman liet zien dat volhouden en niet opgegeven loont. Werd Marije met Max bij de najaarskeuring 2023 nog afgewezen, nu de voorjaarkeuring 2024 geslaagd en met lof!

Wij bedanken de keurmeesters Ben Schotman, Sjaak Evers en Elton van Rey (stagiair), de helpers Elena Scholtens, Manuela Houtman en Ruth Simons, de barbezetting Marga, Dicky en Annerieke, de vrijwilligers en natuurlijke het belangstellende publiek.

Voor de volledige uitslag zie www.haartje.nl

Foto’s: Klaas Scholtens

             Marcel van den Dolder

Tekst: Marc Hek