?> HSV 't Haartje IGP en KNPV Speurhonden


KNPV Speurhonden


Trainen

Woensdagavond
     
Zaterdagmorgen
     
Zaterdagmiddag
     
Zondagochtend
vanaf 19.00u       vanaf 11.30u speuren       vanaf 13.30u in het bos       vanaf 8.30u speuren
 • appel
 •       (in overleg)      
 • vlakterevieren
 •       (in overleg)
 • springen
 •               
 • surveilleren naar 2 grote voorwerpen
 •       aansluitend op de club trainen
 • trap (catwalk)
 •                           
 • tunnel
 •                           
 • sorteren
 •                           
 • hond optillen en overgeven
 •                           
 • lopen over onaangenaam materiaal
 •                           
 • Zoeken van kleine voorwerpjes
 •                           

  Een keer in de 2 weken zondags om 8.30u puintraining op de club
  (zie ook de Kalender)
             

  Lidmaatschap KNPV

  Kosten: Lidmaatschap per jaar € 45,00. Entreegeld nieuwe leden € 22,50.
  Men dient lid te zijn van de KNPV vóórdat men zich kan inschrijven voor een keuring. Er kan geruime tijd overheen gaan voordat men wordt geaccepteerd als lid van de KNVP. Dit komt omdat een aspirant lid eerst wordt vermeld in het blad ‘De Politiehond’ zodat de overige leden eventueel bezwaar kunnen maken tegen het lidmaatschap.
  Ga uit van zo‘n 3 maanden. Houd hier rekening mee met de planning van deelname aan keuringen.
  Het lidmaatschapspasje moet getoond worden op de dag van de keuring

  Algemene regels
 • De hond dient gechipt te zijn.
 • Indien de hond in het bezit is van een stamboom, dient het originele papier getoond te worden op de dag van de keuring.
 • Loopse teven mogen niet deelnemen aan de keuring.
 • Honden geboren na 1996 en waarvan de staart en/of oren gecoupeerd zijn, worden niet toegelaten tot de keuring.
 • De hond mag niet ziek, kreupel of zichtbaar drachtig zijn.
 • De geleider moet kunnen instaan voor de betrouwbaarheid van zijn hond.

 • Keuringen (examens)
  De keuringen vinden plaats in het voorjaar, de zomer en in het najaar.
  In de zomer kan men echter niet inschrijven voor Speurhond A en B. Dit heeft te maken met de (vaak hoge) temperatuur.

  Inschrijven
 • Voor de voorjaarskeuring dient men zich in te schrijven vóór 15 februari
 • Voor de zomerkeuring dient men zich in te schrijven vóór 15 april
 • Voor de najaarskeuring dient men zich in te schrijven vóór 15 september

 • Inschrijfgeld is €126,00 voor het Basis certificaat en €65,00 voor de overige disciplines Speurhonden. Inschrijven kan d.m.v. het inschrijfformulier dat men kan downloaden op de site van de KNPV formulieren
  Het inschrijfformulier dient opgestuurd te worden samen met twee niet opgeplakte, duidelijke foto&lsquos van de hond, 10 cm breed en 7 cm hoog, waarop de hond een ruimte inneemt van minstens 5 cm in het vierkant.
  De achtergrond dient neutraal te zijn. De hond moet in staande houding en van opzij worden gefotografeerd
  Bij afmelding wordt geen inschrijfgeld terugbetaald

  Kleine uitleg over de speurhonden
  Van de leden van de speurhondengroep wordt verwacht:
 • Dat ze (na een proefperiode) lid worden van HSV ‘t Haartje
 • Dat ze dan ook lid worden van de KNPV
 • Dat ze op tijd aanwezig zijn
 • Dat ze afzeggen/afbellen wanneer zij een keer niet kunnen komen
 • Dat zij vóór aanvang van de training gezamenlijk het benodigde materiaal klaarzetten:
  • voerbak bij het onaangename materiaal
  • pionnen voor het loopschema
  • sorteerbank en sorteerbuisjes
 • Dat zij elkaar helpen bij het trainen
 • Dat het materiaal na afloop van de training gezamenlijk weer wordt opgeruimd
 • Dat ze zich op de hoogte stellen van de keuringseisen en de reglementen van de KNPV

 • Een paar laatste algemene tips
  Zorg dat je goed op de hoogte bent van het reglement.
  Deze is onder tabblad Reglementen te vinden op onze site.
  Bij iedere keuring worden maximaal 10 punten toegekend voor de Wijze van Voorbrengen (WvV) en Algemeen Appel (AA).
  AA heeft met name betrekking op de wijze waarop de hond de commando‘s van de geleider opvolgt.
  WvV heeft vooral betrekking op de kennis van het reglement: weten wanneer je wel en geen commando‘s mag geven, wanneer je je hond moet aan- en aflijnen en dat je in principe alles moet doen op teken van de keurmeester.
  Bij een gedegen kennis van de reglementen is het eigenlijk onnodig om hier punten op te verliezen.
  In het reglement worden ook nog wat technische verbanden genoemd. Bijvoorbeeld: het niet vooruitsturen van je hond heeft als gevolg dat je hem ook niet kunt voorroepen (2x 0 punten) en het niet over de trap lopen van de hond heeft tot gevolg dat de hond ook de loopplank en afloopplank (catwalk) niet kan nemen (0 punten).

  Tot gauw op de club