Nieuwste Reglementen KNPV Speurhonden 1 januari 2018

     Reglement voor het Internationale Gebruikshondenexamen 01-01-2012
+ loopschema IPO


     Reglement voor het Internationale Gebruikshondenexamen 01-01-2019