H.S.V. 't Haartje
Vandaag geen jarigen binnen de vereniging

 Nieuws


2022-06-28
Op zondag 18 september 2022 organiseren wij voor de tiende keer onze jaarlijkse speurhondenwedstrijd vlakterevieren A en puinzoeken A.

Om te kunnen inschrijven voor de wedstrijd is het niet nodig dat je de certificaten puin A en vlak A hebt, maar je moet wel een wedstrijd over deze onderdelen (en de afdelingen 1 en 2 van het basiscertificaat) volgens de reglementen kunnen lopen.

Inschrijven voor deze wedstrijd kan vanaf 1 augustus tot en met 9 september via deze site.

Er kunnen maximaal 12 combinaties meedoen. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst. We werken met een reservelijst.

Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 en is inclusief lunch.

Zondag 11 september is er gelegenheid om in te trainen voor de onderdelen puinzoeken en de afdelingen 1 en 2.


2021-11-01

Afgelopen zondag 31 oktober 2021 vond bij 't Haartje de Najaarskeuring KNPV Speurhonden plaats.

Onze felecitaties gaan naar Tineke Dijkman, die cum laude haar certifcaat vlakrevieren A behaalde


Hieronder treft u een kleine impressie van de dag.

  

  

   Foto's © Ton Mooij

(voor de uitslagen klik hier)


2021-09-21

Omdat de wedstrijd vorig jaar door de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden, organiseerde HSV 't Haartje met dubbel enthousiasme voor de negende keer de nationale wedstrijd voor speurhonden van de KNPV. Op het programma stonden de afdelingen 1 en 2 van het basiscertificaat, puinzoeken A en vlakterevieren A.

Er was een record aantal inschrijvingen, maar omdat we er geen lichtwedstrijd van wilden maken, moesten we helaas inschrijvers teleurstellen. Uiteindelijk meldde een aantal inschrijvers zich toch af, zodat we met 12 deelnemers van start konden.De winnaars!


Het was prachtig weer en vol goede moed meldden de deelnemers zich 's ochtends vroeg op het terrein van de club. Onder leiding van keurmeesters Martin Hebbink, Adriaan van Hout en Rien Peters stonden in de ochtend stonden het vlakterevieren en het puinzoeken op het programma en omdat de vaart er goed inzat, kon ook nog afdeling 2 worden afgewerkt. In de pauze werd er met de deelnemers, keurmeesters, slachtoffers en terreinleiders gezamenlijk geluncht. Een lange tafel vol met hondensporters. Ondertussen een bekende traditie bij 't Haartje. In de middag volgde afdeling 1.

Tijdens de wedstrijd zelf was het niet gemakkelijk in te schatten wie het beste presteerde. De strijd leek vooral te gaan tussen de deelnemers die zowel op het puin alsook op de vlakte beide slachtoffers vonden en correct verwezen. Aan het eind van de dag bleek dat de eerste vijf geplaatsten elkaar nauwelijks ontliepen wat betreft de punten. Maar er kan er maar één de beste zijn, en dat was John du Chatinier met Basco, tevens beste op het puin. Goede tweede en derde werden respectievelijk Ad Verstijnen met Arco en Jack Delissen met Jipp. Beste hond op de vlakte was Dutch Working Malinois Glossy-GiGi (Tessa) van Jos Smeets en de beste in het opzoeken van de kleine voorwerpjes waren Margo Stroeken en Zack.

Al met al kijken we terug op een sportieve en gezellige dag!

(voor de uitslagen klik hier)


2020-11-18

Met ingang van zaterdag 21 november kan er weer getraind worden.
Maximale groepsgrootte is dan weer vier en met 1,5 m afstand van elkaar.

In verband hiermee doen we het weer als volgt:
• Graag even laten weten of je komt
• Speuren zaterdag en revieren zaterdag: bericht voor vrijdag 18.00 uur
• Speuren en trainen zondag: voor vrijdag 18.00 uur
• Trainen woensdag: voor dinsdag 18.00 uur

Op de kalender op de site is vanaf donderdag weer te vinden wat het programma is voor de zaterdag en waar we dat dan gaan doen.2020-11-05

HSV 't Haartje zal in ieder geval tot en met woensdag 18 november gesloten zijn.
Het vlakrevieren op zaterdag kan geen doorgang vinden.
Eventueel kan er op de zaterdagen om 11.30 uur gespeurd worden. Als je daaraan wilt deelnemen dient je dit uiterlijk vóór vrijdags 18.00 uur kenbaar te maken via de gebruikelijke kanalen.

Ná 18 november kunnen we, zonder tegenbericht, volgens de coronamaatregelen, zoals die tot voor kort golden, weer trainen.2020-10-28

De najaarskeuring KNPV welke op 1 november 2020 plaats zou vinden, zal dit jaar NIET doorgaan.
Vanwege het Corona virus heeft de KNPV besloten alle keuringen van dit jaar niet door te laten gaan.

Wij hopen deze in 2021 weer te kunnen organiseren.2020-10-15

Trainen

Ondanks de nieuwe coronamaatregelen van gisteren, zien wij toch nog wel mogelijkheden om te blijven trainen.
Trainen mag in groepjes van maximaal 4 + instructeur.
In alle gevallen moet de 1,5 meter in acht genomen worden, dus zowel binnen een groepje alsook tussen groepjes onderling.

Maar er zijn wel een paar spelregels:
•  Voor alle trainingen geldt: de kantine is dicht.
   Een kopje koffie uit de automaat in de serre behoort tot de mogelijkheden.
   De toiletten blijven open.
•  Als je eenmaal in een groepje zit, mag je niet met anderen mengen.
•  Wij hopen dat we zonder tijdsloten kunnen blijven werken.
   Daarom: je moet van tevoren opgeven of je komt. Zie "Deadlines" hieronder.
•  Dit gaat alleen werken als we met z'n allen verantwoordelijkheid nemen voor de regels.
   Dus als duidelijk is dat het te vol is: minder mensen op het veld en ook buiten het veld
   de 1,5 meter in acht nemen.

Deadlines

Woensdagavonden
Graag voor dinsdag 18.00 uur laten weten dat je komt.
Trainen kan vanaf 18.30 uur.
Van 19.30 tot 20.30 uur is het druk op het veld, want dan trainen we met de jonge honden.
Dat zijn er veel op dit moment, dus hebben we dit uur veel ruimte nodig.
De indeling van eventuele groepjes laten we aan jullie zelf over.

Zaterdagen
Kijk op de kalender wat we gaan doen en waar.
Graag voor vrijdag 18.00 laten weten of je komt.
Dat geldt voor alle activiteiten, dus niet alleen voor het speuren.
Als het nodig is maak ik voor het speuren een indeling.

Zondagen
Er ligt veel druk op het speuren bij de paters.
Dus niet zowel op de zaterdag alsook op de zondag komen speuren.
Ook voor het speuren op zondag geldt: opgeven voor vrijdag 18.00 uur of je komt.
We maken een indeling als dat nodig is.
Voor de trainingen op het veld geldt hetzelfde als voor de woensdagen, zij het dat je op de zondagen
pas vanaf een uur of tien, half elf op het veld terecht kunt.

De keuring

De najaarskeuring zou op 1 november plaatsvinden.
Onder deze omstandigheden kan de keuring niet doorgaan.
De KNPV heeft de keuring (nog) niet officieel afgelast.
Daar vindt nog overleg met de KNPV over.2020-07-17

De jaarlijkse wedstrijd KNPV Speurhonden Puin A en Vlak A, welke 20 september 2020 plaats zou vinden, zal dit jaar NIET plaatsvinden.
Dit vanwege het Corona virus.

Wij hopen deze in 2021 weer te kunnen organiseren.2020-07-08

Een mooie opname van een drinkende hond in slowmotion2020-06-25

Per 1 juli as hervatten we de trainingen zoals voor de coronatijd.
Het clubhuis kan weer open en we mogen weer bij elkaar komen. Dit alles wel met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Dus in elk geval goed letten op de 1,5 meter!

Dit betekent dat alle indelingen komen te vervallen en er op de woensdagavond vanaf 19.00 uur op de club getraind kan worden en op de zondagochtend vanaf 9.30 uur.
Op de zondagen om 8.30 uur speuren bij de paters (even contact opnemen met Rien).
Op de zaterdagen speuren in Woudenberg en aansluitend zoeken in het bos of op het puin op de club.
Ook zal de kalender weer nieuw leven worden ingeblazen.2020-05-27

HSV 't Haartje zal m.i.v. 3 juni 2020 de trainingen voor KNPV Speurhonden en IGP in aangepaste vorm hervatten.
Er zullen voor beide onderdelen aanpaste trainingstijden zijn en de kantine zal vooralsnog gesloten blijven. In geval van nood kan er gebruik gemaakt worden van een toilet.

Voor de aangepaste trainingen en trainingstijden kunt u contact opnemen met Rien Peters

Het protocol van de regels die in acht genomen dienen te worden kun u hier downloaden.

N.B. De jaarlijkse wedstrijd KNPV Speurhonden Puin A en Vlak A, welke in september plaats zal vinden, zal dit jaar GEEN doorgang vinden.

Over het wel of niet doorgang vinden van de de Heilgenberger Beek Bokaal IGP zult u nader worden geïnformeerd.2020-03-17

HSV 't Haartje zal tot 1 juni 2020 gesloten zijn. Dit i.v.m. het Coronavirus.
Alle activiteiten zijn tot die tijd stopgezet.2020-02-03

Op 2 februari 2020 organiseerde de NBG haar landelijke pakwerkerdag.
Petrit Rexhepi promoveerde naar de A-status.
Hij is een pakwerker met veel potentie. Goede explosieve actie met als aandachtspunt dat de stemdreiging iets meer gedoseerd mag woren.

Een paar andere aandachtspunten waren:
   iets meer oogcontact met hond tijdens de vlucht 
   bij overval vanuit rugtransport de hond iets eerder aan de grond zetten

De stokbelasting was correct en de honden worden correct opgevangen.

Welverdiende  Kwalificatie A.Gefeliciteerd Petrit!2019-06-14

Op zondag 22 september 2019 organiseren wij onze jaarlijkse speurhondenwedstrijd vlakterevieren A en puinzoeken A.
Om te kunnen inschrijven voor de wedstrijd is het niet nodig dat je de certificaten puin A en vlak A  hebt, maar je moet wel een wedstrijd over deze onderdelen (en de afdelingen 1 en 2 van het basiscertificaat) volgens de reglementen kunnen lopen.

Inschrijven voor deze wedstrijd kan vanaf 1 augustus tot en met 13 september via deze site.

Er kunnen maximaal 14 combinaties meedoen. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst. We werken met een reservelijst.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en is inclusief lunch.