H.S.V. 't HaartjeKNPV Speurhonden


De KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging) heeft, naast haar opleiding tot politiehond, ook nog een opleiding tot speurhond.
Deze laatste opleiding kan gevolgd worden bij HSV ‘t Haartje te Amersfoort.

Deze volgende certificaten kunnen behaald worden (vlnr en hierna nader toegelicht):
 • Basiscertificaat
 •                   
 • Vlakterevieren A
 •               
 • Vlakterevieren B
 • Puinzoeken A
 •               
 • Puinzoeken B
 • Sorteerhond A
 •               
 • Sorteerhond B
 • Speurhond A
 •               
 • Speurhond B

 • Basiscertificaat
  Dit certificaat dient men überhaupt te behalen, wil men voor een van de overige certificaten kunnen deelnemen.
  Het bestaat uit een 3-tal afdelingen. Elke afdeling bestaat uit een aantal onderdelen.
   Afdeling 1
  • Het aangelijnd volgen met tempowisselingen
  • Het onaangelijnd volgen met omcommanderen en afleiding d.m.v. lawaai
  • Het onaangelijnd volgen door een bewegende groep, pratende mensen
  • Het blijven liggen tijdens de volgoefeningen van een andere hond
  • Het laten liggen van de hond met ophalen
  • Het vooruit sturen met afcommando, gevolgd door het bij zich roepen van de hond
  • Het optillen, het overgeven en het weer in ontvangst nemen van de hond

  • Afdeling 2
  • De vrije sprong over de hindernis (1 mtr)
  • De breedte sprong
  • De Catwalk
  •      • Lopen op een open trap
        • Lopen over een plank
        • De kruipoefening
  • Lopen over onaangename materialen
  • Het weigeren van gevonden voedsel
  • Het opzoeken en verwijzen of apporteren van voorwerpen

  • Afdeling 3
  • Het opzoeken en verwijzen van een wapen en een breekwerktuig
  • Het opzoeken en lokaliseren van een persoon
  • Het uitwerken van een spoor
  • Het sorteren van voorwerpen

  Vlakterevieren A
  Het revieren naar verstopte personen
  De hond moet twee verstopte personen opzoeken en geheel zelfstandig verwijzen door te blaffen, te bringselen of door leegverwijzen.

  Voor het vlakte revieren wordt een tijd van 20 minuten toegestaan.
  Het terrein (10.000 tot 15.000m2) moet gedeeltelijk bedekt en gedeeltelijk open zijn.
  Vlakterevieren B
  Het revieren naar verstopte personen
  De hond moet drie verstopte personen opzoeken en geheel zelfstandig verwijzen door te blaffen, te bringselen of door leegverwijzen.
  Het vlakterevieren wordt in twee doorgangen uitgevoerd met daartussen een pauze van 30 minuten, waarbij de verstopte personen van plaats veranderd zijn.

  In de pauze voert eventueel een andere hond de oefening uit.
  Voor het vlakterevieren wordt een tijd van 30 minuten per doorgang toegestaan.
  Het terrein (20.000 tot 30.000m2) moet gedeeltelijk bedekt en gedeeltelijk open zijn.


  Puinzoeken A
  Het uitwerken van een puingebied
  De hond moet twee verstopte personen opzoeken en geheel zelfstandig op waarneembare wijze verwijzen (bijvoorbeeld door te blaffen, te krabben en/of te proberen in het puin te dringen).

  Voor het puinzoeken wordt een tijd van 15 minuten toegestaan.
  Er moet een terrein beschikbaar zijn van ongeveer 1000m2.
  Puinzoeken B
  Het uitwerken van een puingebied
  De hond moet 3 verstopte personen opzoeken en geheel zelfstandig op waarneembare wijze verwijzen (bijvoorbeeld door te blaffen, te krabben en/of te proberen in het puin te dringen).

  Het zoeken wordt in twee doorgangen uitgevoerd met een pauze van minimaal 30 minuten.
  Minimaal 1 van de verstopte personen moet worden verplaatst.
  In de pauze voert, indien aanwezig, een andere hond de oefening uit.
  Voor het puinzoeken wordt een tijd van 30 minuten toegestaan.
  Er moet een terrein beschikbaar zijn van ongeveer 3000m2.

  Afleiding door smeulend vuur, lawaai van motoren, hamerslagen, trommelgeluiden enz. naast het puingebied


  Sorteren A - 'Verdachte' op 1
        
  Sorteren A - 'Verdachte' op 4
        
  Sorteren A - 'Verdachte' op 5

  Sorteerhond A
  Het sorteren van voorwerpen
  De hond moet een buisje apporteren, dat uitsluitend de lucht draagt van een persoon, die als aangewezen persoon fungeert en ligt tussen 4 andere, gelijke buisjes, die respectievelijk de lucht van 4 andere personen dragen.

  De toegestane tijd voor elke sorteerproef, inclusief het lucht nemen, bedraagt 3 minuten.
  Sorteerhond B
  Het sorteren van voorwerpen
  Er zijn 2 sorteerbanken.
  Op iedere bank liggen zeven buisjes, waaronder één van een controle persoon en één van een aangewezen persoon, die als verdachte fungeert. De hond moet eerst van iedere bank het buisje apporteren van de controle persoon. Als dit is gelukt, moet de hond vanaf iedere bank het buisje van de aangewezen persoon apporteren.

  De toegestane tijd voor elke sorteerproef, inclusief het lucht nemen, bedraagt 3 minuten


  Speurhond A
  Het uitwerken van een spoor
  De hond moet een spoor uitwerken, dat gelegd is door een rustig lopende spoorlegger, die 8 keer van richting veranderd is.

  Voor deze oefening wordt een tijd van 30 minuten toegestaan

  Een open terrein, bestaande uit gras- of akkerland, waarop een spoor van ongeveer 1000 passen - ongeveer 700 meter - kan worden gelegd.

  3 Voorwerpen b.v. een mes, schroevendraaier, pistool, bosje sleutels, portemonnee, tang en een eindvoorwerp b.v. een geweer, geldkist, kledingstuk, tas met gereedschap.
  Speurhond B
  Het uitwerken van een spoor
  De hond moet een spoor uitwerken, dat gelegd is door een rustig lopende spoorlegger, die 10 keer van richting veranderd is.

  Voor deze oefening wordt een tijd van 45 minuten toegestaan.

  Een open terrein, bestaande uit weilanden en akkerland en/of laagbegroeid terrein. Het kruisen van verharde en onverharde veldwegen en sloten mag geen belemmering zijn. Daarop moet een spoor van ongeveer 2000 passen - is ongeveer 1400 meter - kunnen worden gelegd

  4 Voorwerpen b.v. een mes, schroevendraaier, pistool, bosje sleutels, portemonnee, tang en een eindvoorwerp b.v. een geweer, geldkist, kledingstuk, tas met gereedschap.

  Spoor uitlopen in het bos


  Een paar laatste algemene tips
  Zorg dat je goed op de hoogte bent van het reglement.
  Deze is onder tabblad Reglementen te vinden op onze site.
  Bij iedere keuring worden maximaal 10 punten toegekend voor de Wijze van Voorbrengen (WvV) en Algemeen Appel (AA).
  AA heeft met name betrekking op de wijze waarop de hond de commando‘s van de geleider opvolgt.
  WvV heeft vooral betrekking op de kennis van het reglement: weten wanneer je wel en geen commando‘s mag geven, wanneer je je hond moet aan- en aflijnen en dat je in principe alles moet doen op teken van de keurmeester.
  Bij een gedegen kennis van de reglementen is het eigenlijk onnodig om hier punten op te verliezen.

  In het reglement worden ook nog wat technische verbanden genoemd. Bijvoorbeeld: het niet vooruitsturen van je hond heeft als gevolg dat je hem ook niet kunt voorroepen (2x 0 punten) en het niet over de trap lopen van de hond heeft tot gevolg dat de hond ook de loopplank en afloopplank (catwalk) niet kan nemen (0 punten).

  Tot gauw op de club